Hoolekogu

TALLINNA HARIDUSAMETI KÄSKKIRI
Tallinn, 31.10.2018 nr 1.-2/494

Hoolekogu
EES- JA PEREKONNANIMI ESINDAJA
Juri Marinets lapsevanem, hoolekogu esimees
Bella Lipovrovskaja lapsevanem
Jelena Malinina lapsevanem
Dmitri Ševtšuk lapsevanem
Galina Värinen õpetaja, õppenõukogu esindaja
Julia Rodionova lapsevanem
Aljona Leokina õpetaja, õppenõukogu esindaja
Diana Demidova õpilane, õpilasesinduse esindaja
Oleg Siljanov Haabersti linnaosa valitsuse esindaja