Valikained

2020.-2021. õppeaastal gümnaasiumiastmes on võimalik valida järgmisi valikaineid:

 • eesti keel
 • inglise keel
 • eesti ametikeel
 • arvutiõpetus
 • arvutikasutamine uurimistöös
 • matemaatika
 • web-disain
 • majandus
 • 3D modelleerimine
 • Tallinna ajalugu
 • Inimene ja õigus
 • Karjääriõpetus
 • Programmeerimine
 • riigikaitse