Riikliku järelevalve ettekirjutused


HM riikliku järelevalve õiend
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet

Käesolevast aastast on toimunud muudatused järelevalve ekspertide töökorralduses ja piirkondades. Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel www.hm.ee kontaktide alt.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.