Avalik teave


Haabersti Vene Gümnaasiumi 2024 AASTA HANKEPLAAN
Õppenõukogu koosolekud
Haabersti Vene Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan

TÄITMATA AMETIKOHAD

  • Täitmata ametikohad puuduvad.

EELARVE

RIIGIHANKED

TELLITUD UURINGUD JA ANALÜÜSID

  • Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

JÕUSTUNUD KOHTULAHENDID

  • Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

JÄRELVALVET TEOSTAVAD ASUTUSED

HALDUSJÄRELEVALVE

  • Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.