Попечительский совет

TALLINNA HARIDUSAMETI KÄSKKIRI
Tallinn, 31.10.2018 nr 1.-2/494

Попечительский совет
Фамилия, Имя Должность
Juri Marinets родитель, председатель попечительского совета
Bella Lipovrovskaja родитель
Jelena Malinina родитель
Dmitri Ševtšuk родитель
Galina Värinen учитель, õppenõukogu esindaja
Julia Rodionova родитель
Aljona Leokina учитель, õppenõukogu esindaja
Diana Demidova ученик, õpilasesinduse esindaja
Oleg Siljanov Haabersti linnaosa valitsuse esindaja