Gümnaasiumi lõpetajale

Riigieksamid 2023/2024. õppeaastal

  1. eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
  3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23. –26. aprill 2024. a;
  4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. – 3. mai; 6.-7. mai 2024. a;
  6. matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003
https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokume...