Gümnaasiumi lõpetajale

Riigieksamid 2022/2023. õppeaastal

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam

Eesti keel (kirjalik)

24. aprill 2023

23. mai 2023

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

25. aprill 2023

18. mai 2023

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

25.–28. aprill 2023

18.–19. mai 2023

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

2. mai 2023

25. mai 2023

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

2.–5. mai; 8. mai 2023

25.–26. mai 2023

Matemaatika (kirjalik)

17. mai 2023

2. juuni 2023

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003
https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokume...