Tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  1. 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1. loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
    2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
  2. 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1. loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
    2. matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026