Tööpakkumised

 1. Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse asendaja)
  Peamised ülesanded:
  Inglise keel põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)
  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 2. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Eesti keel võõrkeelena põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 3. Keelekümbluse klassiõpetaja
  Peamised ülesanded: Tundide andmine algkoolis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 4. Pikapäevarühma (õpetaja abi) õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Pikapäevarühma õpetaja (algklassid)

  Nõudmised kandidaadile:

  • vähemalt keskharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019 a.

 5. Matemaatika õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Matemaatika tundide (nii eesti kui vene keeles) andmine põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus).

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 6. Eripedagoog
  Peamised ülesanded:
  Individuaalsel õppekaval õppivate õpilastega töötamine.

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 7. Kehalise kasvatuse õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Kehalise kasvatuse tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 8. Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (robootika)
  Peamised ülesanded:
  Tundide andmine põhikoolis (koormus 0,7)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • soovitav, et oleks tuttav robootika alustega
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

 9. Eriklassi õpetaja
  Peamised ülesanded:
  Tundide andmine eriklassis (2.-3. klass)

  Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase B2
  • arvutiga töötamise oskus
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2019. a.

Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile: hvg@hvg.tln.edu.ee