Sisseastumine 1. klassi

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis.
Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.
Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Taotluse esitamine
Olulised tähtajad
6-aastasena kooliastuv laps (teavitamine)
Lapsevanema teavituskohustus (koolikoha määramisest loobumine)
Õigusaktid ja lisainfo
Teabeleht korduma kippuvate küsimustega (.pdf)
Teabeleht nutiseadmega vaatamisek