Põhikooli lõpetajale

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023
harno.ee