Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

  • jälgib lapse arengut koolis, isiksuse arenguks hõlbustab keskkonna parendamist;
  • aitab lahendada konfliktsituatsioone, koordineerib kooli tööst osavõtjate tegevust laste probleemide lahendamisel;
  • tegeleb raskusi omavate lastega, aitab kaasa kooli keskkonna, õpetajate ja laste vastastike suhete parendamisele;
  • on kooli, lapse ja perekonna vahendaja;
  • teeb koostööd linna sotsiaalameti, noorsoopolitsei ja ühiskondlike organisatsioonidega;
  • korraldab kasvatustööd vahetult lastega, kellel esinevad ümbritsevas keskkonnas kohanemisraskused
  • koordineerib tööd programmides „Kiusamisest vabaks“ ja „VEPA“

Pahomova, Nadezda nadezda.pahomova@hvg.ee