Lugupeetud lapsevanemad!
2021/2022 õa ettevalmistuskooli lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 21. septembril algusega kell 17.30.
Kohtume teiega veebivahendusel ZOOM keskkonnas. Muu lisainfo on saadetud lastevanemate e-posti aadressidele.