Korruptsiooni ennetamine


Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab direktor Irina Antonjuk (direktor@hvg.ee, tel 6579115)
Veebikoolitused: www.korruptsioon.ee

Aluseks võttes Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p 5 toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused.