Õpetatakse võõrkeeli

Haabersti Vene Gümnaasiumis 2020/2021. Õppeaastal õpetatakse võõrkeeli.
Klass A võõrkeel B võõrkeel
1.-12. eesti keel
3.-12. inglise keel