SF4C meisterklasss

SF4C projekti raames 7K õpilaste jaoks oli organiseeritud "Tervisliku toitu" meisterklass.