eTwinning ja Erasmus+ käsikäes projektis “Let’s Code for ErasmusDays!”

Artikli ja fotode autor: Natalja Varkki, Haabersti Vene Gümnaasiumi projektijuht

„Huvitav, hariv, vahva!“. Just selliste sõnadega väljendasid Haabersti Vene Gümnaasiumi 1B klassi õpilased oma muljeid projektis “Let’s Code for ErasmusDays!” osalemisest.

Lühike projekt kestis vaid 2 kuud: septembri lõpust novembri lõpuni 2023. See ühendas kolm Euroopa Komisjoni toetatud haridusalgatust: eTwinning – rahvusvaheline programm Euroopa koolide koostööks internetikeskkonnas ESEP platvormil, ErasmusDays – kuuepäevane üritus, mis on pühendatud programmile Erasmus+ Euroopas (9.-14.10.2023) ja programmeerimisnädal CodeWeek (7.-22.10.2023).

Kõik projektis osalejad tähistasid Erasmus+ päevi, eTwinningut ja Code Weeki programmeerimis- ning robootikaüritustega, samuti kunstiliste ja keelelistega. Meie eesmärk oli tutvustada noorematele koolilastele Erasmus+, eTwinningu ja Code Weeki mõisteid ning populariseerida neid, kasutades harivaid digimänge, puslesid ja digikoodi abil joonistamist. Projekti algataja Ionela Camelia Lazea koolist Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 Rumeeniast ja kaasasutaja Natalja Varkki Haabersti Vene Gümnaasiumist püüdsid kõiki tegevusi korraldada viisil, mis arendaks meie algklasside laste digitaalset kirjaoskust. Õpilased loovad värvilahendusi

Meie lähenemine Erasmus+, eTwinningu ja Code Weeki päevade tähistamisele programmeerimise ja robootika kaudu oli loominguline ning tõi kokku õpetajad ja õpilased eri riikidest. Meie eesmärk oli läbi projektitegevuste edendada Euroopa mitmekesisust. Projektis osales ligi 2500 õpilast, 140 õpetajat 88 koolist üheksast riigist ELi: Horvaatiast, Eestist, Kreekast, Itaaliast, Leedust, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast ning neljast EL-i mittekuuluvast riigist: Moldovast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Norrast, Tuneesiast ja Türgist. Tegelikult oli õpetajaid rohkemgi, sest mõned neist osalesid vaid CodeWeek2023 üritustel ja meie “cw23-DFJUb” kood salvestati üle 200 eraldi sündmuse jaoks.

Projekti elluviimiseks kasutasime erinevaid digivahendeid (Padlet, UMAP, Jigsawplanet, Befunky, Storyspark jt), mis olid kohandatud vastavalt õpilaste vanusele ja digioskustele.

Meie partnerõpetajad lõid mitmeid originaalseid digimänge ja puslesid ning 1B klassi õpilased mängisid neid robootikaõpetaja Alena Leokina juhendamisel. Algklasside õpetaja Ljudmila Semenjuk korraldas 1B klassile kunstitöötoa, kus nad kasutasid digitaalset koodi piltide värvimiseks ja oma värvilahenduste loomiseks. See meeldis meie esimese klassi õpilastele väga, sest loovus, huvi põneva tegevuse vastu ja positiivsed emotsioonid olid põhielemendid!

Üks atraktiivseid projektitegevusi oli ka veebikohtumiste korraldamine eakaaslastega teistest riikidest. Meie 1B klassi õpilased kohtusid Kreeka ja Rumeenia lastega, tervitasid üksteist nii ema- kui inglise keeles ning laulsid üksteisele laule. Programmeerimisnädala raames viis muusikaõpetaja Tatjana Durjagina läbi muusikalisi ja rütmilisi harjutusi, mis olid seotud programmeerimiskoodiga. Osalevad õpetajad partnerriikidest hindasid neid tegevusi kõrgelt, kuna programmeerimine on rohkem kui lihtsalt tekstiread ekraanil; see on tee loovuse, probleemide lahendamise ja lõputute võimaluste juurde. Lapsed digimänge mängimas

Kõik meie osalenud õpetajad ja 1B klassi õpilased said osalemise eest eTwinningu projektis “Let’s Code for ErasmusDays!” osavõtutunnistuse. Meie kooli 1B klassi 17 õpilast avastasid rahvusvahelise programmeerimisnädala raames põneva programmeerimiskoodi maailma. Kõik õpilased olid projektis osalemisest vaimustatud, vanemad andsid tegevustele positiivset tagasisidet ning õpetajad tervitasid võimalust osaleda sellises uuenduslikus ja loomingulises projektis!