KIK: Tund Iru elektrijaamas

18. ja 19. aprillil 8a, 8b, 8k ja 7k klassi õpilastele toimusid ekskursioonid Iru elektrijaama (jäätmepõletusplokki). Elektrijaama spetsialist Dmitri Širokov rääkis ekskursiooni käigus õpilastele jäätmepõletusploki tööpõhimõtetest ning näitas ka, kust elektrijaama juhitakse. Koolinoored külastasid ruumi, kus elektrijaama valvatakse ja turvatakse ning kus asuvad juhtimisseadmed. Õpilased said teada, et Eestis jääb alles olmeprügi sorteerimisel igal aastal ligi 300 000 tonni segaolmejäätmeid, millest saab prügimäele viskamise asemel toota soojust ja elektrit. Iru soojuselektrijaam mitte ainult ei töötle tahkeid olmejäätmeid, vaid saab protsessist kasu ka energia näol. Nendest ekskursioonidest elektrijaama sai ainulaadne võimalus tunda end tõeliste töösturitena, külastada energiaettevõtte tootmishooneid ja töökodasid ning täiendada oma teadmisi energeetika vallas.

Õpilaste sõnul meeldis ekskursioon neile väga, sest sealt saadi palju kasulikku teavet ning vastuseid kõikidele oma küsimustele olmejäätmete utiliseerimise ja elektritootmise kohta.