Vabadus kui meie suurim varandus

12.04. 2023 külastas 9k keelekümblusklass klass ajalooõpetuse raames tundi VABAMU MUUSEUMIS, mis käsitles sõja ja rahu teemat, rääkides lugusid eestlaste valikutes Teise maailmasõja ja sellega kaasnenud Eesti okupatsioonide ajal. Tund toimus eesti keeles ja kestis 1,5 tundi.

Väärtuspõhises ja aktiivõppele keskenduvas muuseumitunnis uurisime Teise maailmasõja ja elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all.

Millega ollakse valmis riskima, et seista oma kodumaa, lähedaste ja vabaduste eest ning mida need valikud endaga kaasa võivad tuua?

Lähemalt analüüsisime Eesti poliitilist olukorda ja valikuid Teise maailmasõja eel ja järel. Samuti rääkisime viie erineva inimese eluloo taustal vastupanust, põgenemisest ja võõra võimu eest rindele minemisest.

Lisaks arutlesime, mida saab meist igaüks ise ära teha, et kätte võideldud riiklikku iseseivust ja demokraatiaga kaasnevaid vabadusi hoida ja väärtustada.

Tund oli väga kasulik ja õpetlik meie tänapäeva olude raames, andis õpilastele ka head eesti keele praktikat.

ajalooõpetaja Olesja Zutskov.