Ülle Kõllo - parim Haabersti staazikas õpetaja!

Haabersti Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetajale Ülle Kõllole on omistatud tiitel Haabersti staazikas õpetaja. Ülle Kõllo rakendab edukalt oma töös sugestiivmetoodikat. Hea tulemuslikkuse tõttu äratab selline metoodika õppijal huvi eesti keele õppimise vastu. Ülle Kõllo õpilased on alati edukalt sooritanud eesti keele riigieksamid ning on võitnud häid kohti eesti keele aine olümpiaadidel. Ülle Kõllo klassides õppinud koolilõpetajad jätkavad ilma mingite raskusteta oma õpinguid kõrgkoolide eestikeelsetes rühmades. Palju õnne!