Уровневые работы

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.
 2. 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.
 3. 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
  • vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.
 4. 7klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003