Уровневые работы

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

 1. 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1. matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
  3. eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
  4. eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
  5. loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021
 2. 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1. matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
  3. eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021
  4. eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
  5. loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
  6. inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober
  7. inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021
https://harno.ee/tasemetood
https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001