Superministeeriumi töö

12. novembril 11A klassi õpilased osalesid programmis Tagasi kooli. Programmi raames külastasid nad Superministeeriumit nind tutvusid ministeeriumi tööga. Õpilased said kohtuda Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhatajaga ja nõunikuga. Eriti pakkus huvi 11. korrusel asuv vanade arvutite näitus.