Rotermanni saladused

Rotermanni kvartal on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks.

25.03.2022 osales 6k keelekümblusklass Eesti Arhitektuurmuuseumi õppeprogrammis “Rotermanni kvartali saladused”. Haridusprogrammi eesmärk oli panna õpilasi linnaruumile rohkem tähelepanu pöörama ning sellest teadlikumad olema. Iga osaleja sai endale töövihiku, mis tutvustas Rotermanni kvartalit läbi seitsme linnaruumi seisukohalt olulise teema (planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ja värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid). Programm toimus mosaiikrühma meetodil (õpilasgrupp jagati seitsmeks rühmaks, kus iga rühm tegeles ühe teemaga, mida lõpuks teistele esitleti.

Oli väga põnev ning me saime palju uusi teadmisi!

Programm toetas loodusõpetuse, ajaloo, inimeseõpetuse ainesisu omandamist.