Rong

1K klass oli ajaloolisel ekskursioonil. Wabaduserongis ekskursioonil oli eriti põnev kuulipilduja vagun. Lapsed kuulasid huvitavat juttu rongi kohta.