Roheline kool praktilised katsed

Algklassides loodusõpetuse tundide raames olid praktilised katsed.