Roheline kool Märts Vermifarm

Rahvusvahelise projekti raames „Green business is about creating a sustainable environment“ koolil on nüüd oma vermifarm California ussidega, kelle abil kool nüüd komposteerib osa biojääkidest.