Robootika ring Baitik

Meie kool osales sel õppeaastal Haridusameti poolt toetatavas LTT projektis . Koolis õppivatel võimalustel oli pärast koolitunde võimalik õppida robootika ringis Baitik.
Robootikaring arendab laste digiteadmisi ja loovust, ruumilist ja matemaatilist mõtlemist, annab lastele planeerimis-, projekteerimis- ja kujundamisoskusi.
Õppetöö käigus õppisid lapsed modeleerima, konstrueerima ja programeerima roboteid. Õppetöö toimus nii individuaalselt kui ka grupis. Loodame, et ka järgmisel aastal jätkab Baitik oma tööd.