Предписания Госнадзора

Прикрепленные документы: 

HM riikliku järelevalve õiend
Государственный надзор за образовательными учреждениями г. Таллинна осуществляет

Käesolevast aastast on toimunud muudatused järelevalve ekspertide töökorralduses ja piirkondades. Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel www.hm.ee kontaktide alt.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.