Rebaste pidu

19.oktoobril 2018 toimus Haabersti Vene Gümnaasiumis traditsiooniline ja isegi kauaoodatud gümnastideks sisseõnnistamise pidu. Kõige vanemad, 12 klassi gümnasistid võtsid juhtimise enda kätte. Neil oli oma idee, mille järgi kirjutasid stsenaariumi.Pidu tuli välja ebatavaline - terve tööpäev, mis koosnes loomingulistest ülesannetest. Peoprogrammis olid humoorikad konkursid, labürindid, kvestid, spordivõistlused ja tants.Kümendikud pidid vaeva nägema nii nendele pühendatud üritusepäeval, kus nad pidid lahendama nutikaid ülesandeid ja pidid tõestama oma erudeeritust, kui ka enne pidu.Nädal enne üritust pidid 10-klassi õpilased välja andma seinalehed koos oma fotode ja klassivapiga.

Apogeeks sai vande andmine 10. klassi gümnasisti poolt.