"Prügihunt"

3-6.04 meie algklassid võtsid osa projektis “Prügihunt”.

2022. õppeaasta algusest kuni 2024. aasta 14. juunini viiakse Tallinna linna eesti- ja venekeelsetes lasteaedades ja koolides läbi keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“. Õppeprogrammist võtab osa 125 Tallinna lasteaeda ja 55 kooli, kokku toimub haridusasutustes 1290 õppetundi.

Keskkonnahariduslik õppeprogramm innustab lasteaia- ja koolilapsi asju kordus- ja taaskasutama ning aitab kujundada jäätmete liigiti kogumise harjumust.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm on ka osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist ja aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Õppeprogrammi viiakse läbi ka erinevatel avalikel üritustel, kus lisaks lastele saavad osaleda kõik huvilised.

Keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“ viib Tallinna haridusasutustes läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna eestvedamisel OÜ Üritusturundus.