Projektipäev ”Lemmiklooma maailm”

Selle aasta alguses, täpsemalt 6.jaanuaril, toimus Haabersti Vene Gümnaasiumi keelekümblusklasside algkoolil projektipäev “Lemmiklooma maailm”, kus õpilased said kooli tuua oma lemmikuid, et neid lähemalt tutvustada kaasõpilastele. Koolil olid tutvustamiseks toodud nii minishnautseri tõugu Archi, kui hiigelteod, sõbralik ja taibukas rott Dusja, merisead, deegud, hamstrid, tšintšilja. Õpilased said läbi esitluse teada, missuguseid erinevaid loomi peetakse kodus, milleks inimesed võtavad endale koju loomi. Samuti saadi teada huvitavaid fakte: näiteks seda, et kääbussead on ühed puhtamad loomad, said kuulda, kuidas varesed imiteerivad inimeste kõnet ning mil moel on võimelised rotid täitma inimeste poolt antud ülesandeid. Veel vaadati eksootilistest loomadest videolõike ja täideti selle teemalisi töölehti. Õpilased ise valmistasid ette väikese jutu oma lemmikutest.