Projekt "Going green": Roheline nädal Eestis projekti raames

30 jaanuarist kuni 3. veebruarini meie kool võõrustas partnerkoolide õpetajaid Fääri saarte linnast Vágur, Islandilt pealinnast Reykjavík ning Gröönimaa pealinnast Nuuk. Kohtumine toimus projekti „Going green: teaching sustainability in classrooms“ programmi Nordplus raames. Projekti eesmärk – kogemuste vahetamine ökoloogilise teadlikkuse valdkonnas (rannikualade keskkonna uurimine, kliimamuutuste mõju, rohelise kasvu areng) ning mereäärsete linnade traditsioonilise elulaadi tundmaõppimine. Sarnane geograafiline asukoht ning partnerkoolide mereranna lähedus – liitis meie koolid selles projektis. Meie koolis oli korraldatud külalistele soe vastuvõtt, nad tutvusid kooli tegevusega, selle traditsioonidega, külastasid elektroonika- ja robootikatunde õpetaja Niina Botina ning tehnoloogia tunde õpetaja Eduard Mette juures, osalesid droonide juhtimise tunnis Aljona Leokina juures. 6. klasside õpilased osalesid külalistega kooliõuel quest-mängus huvitavate praktiliste ülesannetega teemal „Erinevate energiaallikate eelised ja puudused“. Antud tunni valmistas ette õpetaja Svetlana Gornostajeva.

Projketi kohtumise jooksul meie partnerid osalesid hariduslikel üritustel:

  1. Tallinna Tehnikaülikoolis (ülikooli spetsialistid tutvustasid robot-kullerite tööd ning ökoloogilist ühistransporti Iseauto).
  2. Ülemiste veepuhastusjaamas (keskkonnaspetsialist rääkis selle valdkonna saavutustest, veetöötluse etappidest, proovide võtmisest ja laborite tüüpidest). Veepuhastusjaamas viidi läbi ka ülevaatlik ekskursioon.
  3. Iru elektrijaamas (osalejatele räägiti taastuvenergia tootmisest, ning nad nägid oma silmadega kuidas toodetakse elektrit ning soojust olmeprügist!).
  4. Lennusadamas (osalejad tutvusid Eesti laevastiku ajalooga).
  5. Spordi-tervisekeskuses RING.

Kõik projektis osalejad jäid rahule külalislahkusega ning meie kooli õpilaste heasüdamlikkusega. Järgmine projektikohtumine toimub kevadel partnerkoolis Islandil, Reykjavíkis.