Prjoekt „TellUs“

Sellel õppeaastal 5.K klassi õpilased osalevad aktiivselt rahvusvahelise projekti „TellUs“ töös eTwinning keskkonnas. eTwinning see on virtuaalne keskkond, mis võimaldab õpilastel ja õpetajatel teha koostööd Euroopa koolidega, kasutades IT vahendeid.

eTwinningu keskkonnas igakuiselt õpilased esitavad projektitöö tulemusi. Oktoobris meie õpilased disainisid „E“ tähte projekti logo tarbeks. Tähe disainimisel kasutati rahvuslikke sümboleid ja etnilisi mustreid. Oktoobrikuu lõpus meie õpilased valisid konkursi korras parima „E“ tähe disaini. Novembris õpilased valmistasid ettekandeid meie koolist, Tallinnast ja Eestist. 23. novembril toimus esimene rahvusvaheline online-kohtumine partnerkoolide noorte osalejate vahel. Õpilased jutustasid inglise keeles koolidest, kus nad õpivad, oma riigi ja linna huvitavatest faktidest, laulsid jõululaule oma riigikeeles. Lõpetuseks kõik rahvusvahelise kohtumise 108 osalejat sooritasid Kahoot viktoriini ülesandeid. Viktoriini küsimused olid koostatud kõikide koolide esitluste põhjal. Selle ürituse eestvedaja oli õpetaja Satu Matikainen Nokia linnast (Soome).

Projekti eesmärk: õpilased tutvustavad teineteisele oma kooli traditsioone ja oma riigi pühasid. Projekti sihtgrupp: 10-13-aastased õpilased. Partnerid: Soome, Portugal, Poola, Tšehhi, Sloveenia ja Leedu.

Projekti nimetus TellUs tõlgitakse nii: TEAM for EXPERIENCING new things, LEARNING about each other and the world around us, LAUGHING and having fun together, UNITING us, SHARING ideas for our Erasmus+ Project 2022-2025