Põnevad katsed

Aastal 2018 viidi läbi keemia huviring "Põnevad katsed". Tundidel õpilased läbisid ohutuskoolituse, said baasteadmised laboris töötamise kohta, said iseseisva laboritöö esimese kogemuse rakenduskeemiz valdkonnas. Paljud meetodikad, mida tutvustati õpilastele on kaasaegsed ja on kasutusel teadusvaldkonnas. Tundidel käsitleti järgmiseid teemasid: luministsents, isetehtud raketid, eeterlike õlide ekstraktsioonimeetodid, naturaalse kosmeetika valmistamine, väärismetallide puhastusmeetodid, taime ekstraktide ja tõmmiste valmistamine, füüsikalised ja keemilised tule saamise meetodid, pH-indikaatorid taimedest, leelis ja leelismuldmetallide leekreaktsaioonid.