Pernova Loodusmaja

19.novembril käis 7.K klass koos klassijuhatajaga Pärnus Pernova Loodusmajas. Seal toimus praktiline õppetund teemal "Eesti imetajad-koljude määratlemine." Õppekäik võimaldas õpilastel sügavamalt mõista maailma ja selle toimimist. Õppetund aitas õpilastel mõista looduse mitmekesisust ning praktilise kogemusõppe abil said koolilapsed avardada oma maailmapilti ja keskkonnateadlikkust.