ÕPPETUND TEEMAL „Kliimamuutused”

30.aprillil külastas 6.k klass Energia Avastuskeskust. Õppeprogramm koosnes kahest osast. Õppetund toimus füüsikaklassis.

Õpilased said teada, et valgus kannab energiat, mida on võimalik ka mõõta. Selgitati tuule ja pilvede tekkemehhanismi ja uuriti katseliselt süsihappegaasi toimet atmosfäärile.