Õppeprogramm Eesti Loodusmuuseumis "Muld. Elu mullas"

18.10. osalesid 6k klassi õpilased Eesti Loodusmuuseumis õppeprogrammis “Muld. Elu mullas”. Õppeprogrammi käigus said õpilased teada palju uut ja huvitavat mulla tekkest, aineringest ning mullaorganismidest. Vahva oli uurida mullamuti kohta. Õpiti tundma tema elupaika ja mullas edasi liikumise viisi. Saadi teada, et mullamutt ei olegi päris pime ning ta kasutab oma teisi meeleelundeid kompimiseks. Lisaks on mullamutil väga hea kuulmine ja haistmine.

Kuna mullamuti lemmiktoit on vihmaussid, siis uuriti ka neid lähemalt. Õpilastele räägiti, kuidas on vihmaussid endale nime saanud. Üheskoos vaadeldi, kus asub vihmaussi pea ja saba. Selgus, et vihmaussid liiguvad alati sinnapoole, kus asub nende pea. Samuti saadi teada, kuidas mullamutt vihmausse enda käikudesse meelitab.

Praktilise tegevuse osas uurisid ja kirjeldasid õpilased mullaprofiili ning taimestikku erinevatel muldadel. Eriti põnev oli ka uurida mulla koostist luubiga ja bionokulaarmikroskoobiga, kust leiti vahvaid elukaid.

See oli üks ütlemata tore ja õpetlik tund mullastikust!