Õpilasesindajate konverents

10. mail õpilasesinduse liikmed Alika Bondarenko, Alisa Kolesova ja Anastasia Butsenko osalesid õpilasesinduste konverentsil. Konverentsi korraldas Tallinna linna noortevolikogu.

Suur tänu väga toreda ja huvitava konverentsi korraldamise eest!