Õpetajate rahvusvahelise õppimise praktika

11. mail osales meie kool veebinaris „Kuidas motiveerida õpilast distantsõppe tingimustes“, „Õppetöö organiseerimine digiõppevahenditega“. Meeskond, mis koosnes direktorist I. Antonjuk, õppealajuhatajast M. Šaab, kooli psühholoogist G. Värinen ning keelekümbluse klassiõpetajast A. Anon, jagas oma distantsõppe praktilisi kogemusi rohkem kui 130 osalejale erinevatest riikidest. Üle 20 osaleja olid meie kooli õpetajad.

Veebinar toimus GoogleMeet keskkonnas. Kõik osalejad said kursusel osalemisest tunnistuse.

Miks distantsõppe on hetkel aktuaalne?

Tavaelus õpetaja ja õpilased on klassis. Kogu tähelepanu on suunatud õpetajale. Õpilased näevad ja kuulevad õpetajat, samuti kuulevad õpetaja poolt esitatud küsimustele teiste õpilaste vastuseid. Digiõpe see on täies mahus suhtlemine õpilastega koos perioodiliste küsimustikega (testid) ning visuaalse kontrolliga. Online tundides õpilased saavad aru, et õpetaja näeb neid ja saab neid kontrollida. Veebinaril „Praktikalt praktikale“ kolme eesti kooli: Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Narva Keeltelütseumi ja Haabersti Vene Gümnaasiumi õpetajad jagasid parimaid kogemusi distantsõppe organiseerimisel. Võimalik, et neid praktilisi kogemusi läheb vaja ka edaspidi.