Nordplus Junior: Fääri saared

1. septembril alustas meie kool Nordplus Junior programmi raames uut projekti "Going green: learning sustainability in classroom". Projekti partnerid on koolid Islandilt, Gröönimaalt ja Fääri saartelt, mis asuvad rannikul.

12 – 16. septembril toimus esimene projektikohtumine Fääri saarte koolis. Meie kooli esindasid õpetajad Nina Botina, Anton Freiman, Eduard Mette ja projektijuht Natalja Varkki. Vags kooli õpetajad jagasid oma kogemusi säästva arengu valdkonnast. Meie õpetajad võtsid osa koos Fääri õpilastega loodusvarade optimaalse kasutamisega seotud kooli üritustest.

Kõik projektikohtumisel osalejad said läbi õppetegevuste väärtusliku kogemuse õpilaste ökoloogilise kultuuri kujundamiselt.