MÕK õppeprogramm "Murdeiga. Minu muutuv mina"

6.02.2018 5.K klassi õpilased osalesid õppekäigul Eesti Tervishoiumuuseumis programmis "Murdeiga. Minu muutuv mina". See oli väga põnev ja arendav muuseumitund meie õpilastele, mis ühendas endas ajaloo, inimeseõpetuse ja eesti keele tundmist. Õppetöö toimus eesti keeles. Läbi Tallinna Vanalinna jõudsid lapsed Tervishoiumuuseumisse, kus tutvusid põhiekspositsiooniga ja jätkasid praktilist tööd muuseumi klassis. Tunnis toimus põnev rühmatöö ja arutlus aktuaalsel teemal, mis meie lastele huvi pakus. Lapsed said teada inimese soolisest arengust, mis on murdeiga, meeste ja naiste erinevustest, said palju vastuseid oma igapäevastele küsimustele. Oli näidatud ka videomaterjal, mis lapsed saavad kasutada tunnis ja edaspidi oma elus.