Mõk

Tänapäeval aina rohkem ja rohkem esitatakse küsimust, kas õpilastel on koolis huvitav?Kas omandatud teadmised on neile tänapäeva maailmas kasulikud? Maailma areneb, ühiskond areneb ja koos sellega peab arenema ka meie haridussüsteem.

Ka meie oma koolis ühinesime Haridusameti eestvedamisega muuta õpiprotsess huvitavamaks, loogilisemaks ja praktilisemaks. Sellel lehel jagame meie kooli edusamme.

Me Õpime Kõikjal!
Me Õpime Koos!

Haabersti Vene Gümnaasiumisi MÕK töögrupp:

  1. M. Šaab
  2. N. Pahomova
  3. J.Uusväli
  4. A. Leokina
  5. M. Zaharova
  6. I. Bozhenok
  7. O. Raatpalu
  8. M. Rüütel
  9. A. Velgan
  10. T.Šorop

MÕK tööplaan õppeaastal 2017-2018
Üritus Õppeaste Partnerid
Eesti keel/eesti kirjandus Mardipäeva programm I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Kadripäeva programm I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Jõulumängud I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus jõuluevangeeliumi lugemine vanaaegses koolitunnis I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Eesti jõulud I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Vastlad I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Lihavõtted I - III aste EVÕM
Eesti keel/eesti kirjandus Etendus “Eesti jõulud” II aste Eesti Nukuteater
Külaline tunnis I-IV aste “Tagasi kooli”
Loodusõpetus Matk loodusesse (RMK loodusprogramm) III aste RMK loodusprogramm
Muusika Hingedepäeva puhul kontsert II-IV aste Jaanikirik
Eesti keel Ühiskonnaõpetus Riigikogu külastamine, kohtumine poliitikutega.Ekskursioon Eesti Panka. Sellele järgnevad eksamiks ettevalmistuse ülesanded II-IV aste Minu riik
Ühiskonnaõpetus Kodanikupäeva viktoriin II-III aste Minu riik
Ühiskonnaõpetus Tallinna juhtimine Gümnaasium Tallinna Raekoda
Ühiskonnaõpetus Õpin tundma oma linna. Gümnaasium Tallinna Linnamuuseum
Ühiskonnaõpetus Ajaloolised ajastud kunstis. Gümnaasium KUMU
Vene keel ja kirjandus Olümpiaad Gümnaasium Sankt-Peterburi Riiklik Ülikool
Vene keel ja kirjandus Teatri etendused. II-IV aste ja gümnaasium Vene teater
Vene keel ja kirjandus, loodusõpetus, ajalugu Ekskursioonid. Õppepäevad. Projektipäevad. II-IV aste ja gümnaasium Sadam
Loodusõpetus, ajalugu, liikumine, inimeseõpetus, eesti keel Õuesõppetunnid Kadrioru pargis. II-III aste Kadrioru park
Loodusõpetus, eesti keel Õppeprogrammid Räpina aianduskoolis II-III aste Räpina ajanduskool
Eesti keel, ajalugu Ekskursioonid ja projektipäevad.Õppeprogrammid. II-III aste Linnamuuseum
Arvutiõpetus, robootika Robootika tunnid, koolidevahelised võistlused II-III aste Tallinna Koolid
Algklassid ja kehaline kasvatus Üritused III-IV aste Haabersti Vabaaja keskus
Kehaline kasvatus, eesti keel, loodusõpetus Õppeprogrammid. I - II-IV aste ja gümnaasium Tallinna Loomaaed
Kehaline kasvatus Üritused I - II-IV aste ja gümnaasium Al MARE BOWLING
Kehaline kasvatus Purjetamisetunnid I kooliaste Kakumäe sadam
Kehaline kasvatus Suusatamine I - IV aste ja gümnaasium Nõõme spordikeskus
Kehaline kasvatus Ujumine I kooliaste Järveotsa gümnaasium
Kehaline kasvatus Lauahoki I - IV aste ja gümnaasium Tallinna Laulahokki klub
Kehaline kasvatus Orienteriumine I -IV aste ja gümnaasium SRD SK
Kehaline kasvatus Uisutamine I -IV aste ja gümnaasium “ŠKODA”JÄÄHALL
Kehaline kasvatus Ronimine I -IV aste ja gümnaasium Nõmme Seikluspark
Laste üritused ja tunnid. I - III aste Haabersti Lasteaiad
Lõimumised Õppeprogrammid. I -IV aste OLE LUKOE
Lõimumised Õppeekskursioonid. I -IV aste ja gümnaasium LEON TRAVEL
Kooli juubeliks Rahvusvaheline konverents Õpetajad Rahvusvaheline fond
Täienkoolitus Koolitus:”Mobiilsed rakendused õppetöös” ja “Meie digipädevus” Õpetajad Innove

Tervisepäevad

8.-9. 01.2018 MÕK projektipäevad teemal “Tervislik toitumine ja liikumine”

8.-9. jaanuaril Haabersti Vene Gümnaasiumis MÕK projekti raames toimusid Kooli Tervisepäevad teemal “Tervislik toitumine ja liikumine”. Päevade idee, sisu ja kava olid läbi mõeldud gümnaasiumi õpilaste poolt.

Esimesel päeval tegid 11. ja 12. klassi õpilased ettekandeid noorematele klassidele teemal “Tervislik toitumine”. Peale ettekannet käis arutelu ning gruppitöödena said valmis plakatid, kus 1.-9. klassi õpilased tõid välja, milline toit on tervislik ja milline mitte. Vanemad klassid kujundasid ka toitumispüramiide ja tervislikke “taldrikuid”. Tööd olid väga huvitavad ja loomingulised. Pärast kõik grupid esitasid oma plakateid ja kõik tööd pandi üles koolimaja seintele.

10. klassidele jaoks toimus aga loeng teemal “Suhkrud”, mille viis läbi Haabersti Linnaosa Valitsuse terviseedenduse spetsialist Liina Kaev. Noored said rääkida ka toitumiskava olulisusest ja koostamise võimalustest.

Päev lõppes sellega, et iga klass sai ise valmistada endale koolisööklas tervislikke võileibu. Abilisteks olid söökla töötajad. Tervisepäeva eesmärk oli tutvustada lastele, et tervisliku söögi valmistamisega saab igaüks hakkama. Lapsed ütlesid, et teevad edaspidi koduski sellist võileiba.

Teise – sportliku - päeva teema oli aga “Liikumine”. 1.-3. klasside jaoks toimusid rahvastepalli- ja teatevõistlused. Vanemad õpilased veetsid päeva Škoda jäähallis. Lapsed ütlesid päeva lõpus, et liikumine on lõbus!

Kahe koolipäeva jooksul said lapsed teadmisi ja oskusi tervise teemal. Tagasiside lastelt oli väga positiivne ja see mõjub kindlasti lastele hästi.