Meie õpetajad Vilniuse partnerkoolis- Sietuvos

Haabersti Vene Gümnaasiumi õpetajate kohtumine kolleegidega Leedust Sietuvos põhikoolist (22.04-27.04.2023). 22.04-27.04.2023 projekti “Green business is about creating a sustainable environment” raames toimus õpetajate kohtumine kolleegidega Leedust (Vilniaus Sietuvos progimnazij). Projekti teema: “Nutikas ökoloogiline toidu evolutsioonisüsteem taimejäätmete kompostimiseks”. Taimede ja muude orgaaniliste jäätmete kogumine kompostimiseks; California vihmaussid ja bakterid aitavad meil seda protsessi läbi viia; Komposti uurimine (magamine läbi kindla suurusega sõela) ja selle kasutamine maitseainete, ravim- või maitsetaimede kasvatamiseks; Partnerite kooli tehnoloogia klass ja STEAM tundis jooksul saime teha patareid müntidest ja tutvusime rakendusega Tinkercad, mida saab väga mitmetes ainetes rakendada, siin saab matemaatika aine raames kujundite joonistada, füüsikas elektriahelat teha (mis me proovisime), keemias molekulite mudelite kujundada. Veel pöörasime tähelepanu laserprinterile, 3D pronteritele ja erinevatele partnerkooli õpilaste teadusprojektidele, mille hulgas on nutikad mini kasvuhooned.

Erilist huvi oli meie õpetajatel ka Phenomenon-based metoodikale, milest varem me ise ei teadnud. Üldiselt nähtustepõhine õpe on õppijakeskne, multidistsiplinaarne juhendav lähenemine, mis põhineb õpilaste uurimisel ja probleemide lahendamisel. Ühtegi konkreetset ainet ei õpetata ega ka eelseadistatud õpieesmärki. Selle asemel uurivad ja lahendavad õppijad oma küsimusi, rakendades aineid, mis on probleemi jaoks olulised.

Projekti raames osalesime mitte ainult tundides, meile jaoks olid organiseeritud ekskursioonid kesklinnas, Rahamuuseumis ,Vilniuse Ülikools (leedu keeles Vilniaus universitetas) ja Loovus- ja innovatsioonikeskuses VGTU. Täiesti fantastika filmist oli nähtud PORTAL Loovus- ja innovatsioonikeskuses VGTU. See on Leedu ainulaadne projekt. Nimetatud keskuse inseneerid tegid seda. PORTAL meenutab virtuaalset ringikujulist ust ning sellel on suur ekraan ja kaamerad, tänu millele saab otsepilti kahe linna vahel interneti kaudu edastada.

Koostöö partnetitega oli väga produktiivne, projekt jätkab, suure rõõmuga ootame meie Leedu sõpru meie küllas kolmandal plaanitud kohtumisel Tallinnas juunikuus, nii saime me esineda veel meie õppemetoodikat ja tehnoloogiat, ning nutikakasti California vihmaussidega, mis meil hetkel asub teisel etapil. Vihmaussid edukalt elavad ja paljunevad, ning on valmis olla avatuna kõige meie kooliperele. Kohtumise jooksul sündis meil juba mõte, et teha järgmist koostööprojekti, mille raames saaks vahetada kogemust jäätmete kompostimises vihmaussidega abil, võrrelda tingimusi ja produktiivsust. Väga tore, et nimetatud projekti raames sündisid tõsiselt sõbralikud suhted väga toredate kolleegidega Leedust.