Lugemiskonkurss "Lehekülg"

Täna meie koolis toimus lugemiskonkurss “Lehekülg”

Ürituse eesmärk: tõsta huvi lugemise/raamatute vastu noorte seas, arendada esinemisoskusi

Tagasiside oli positiivne nii osalejatele, kui ka vaatajatele üritus väga meeldis

Täname osalejaid, vaatajaid, žürii ning organisaatoreid toreda ürituse eest!