Loomingulised MÕK projektipäevad

Viimasel koolinädalal olid Haabersti Vene Gümnaasiumis projektipäevad. Viie päeva jooksul pidi iga klass viima ellu oma projekti. Igal kooliastmel oli oma teema.

Algklasside teema oli loomad. Esimesel päeval lapsed koos õpetajatega planeerisid ja valmistasid projekti ette. Teisel päeval mindi loomaaeda, kus lapsed õppisid tundma loomi, tehti fotosid ja joonistusi. Kolmandal päeval külastati loomakliinikut ja loomaarst rääkis loomade ravimisest ja hoolitsemisest. Neljandal päeval kogusid lapsed kõik oma materjalid kokku: joonistused, fotod, videod ning valmistati ette esitlused ning tööde näituse. Viimasel päeval jagasid lapsed oma uurimustöö tulemusi ning hiljem panid proovile saadud teadmised viktoriinis. Samuti tõid paljud lapsed kooli kaasa ka oma lemmikloomad. See tekitas õpilastes väga suurt rõõmu ja elevust.

II kooliastme õpilaste teema oli aga tervislik eluviis ja liikumine. Nelja päeva jooksul õpilased võtsid osa väga põnevatest sporditegevusest, igaüks leidis endale uue lemmiku. Viimasel päeval analüüsiti, kuidas liikumine mõjutas laste enesetunnet ja kuidas saaks muuta oma igapäeva harjumusi positiivses suunas. Õpilased valmistasid plakateid, kus kaardistasid, millised on nende valikud tervisliku toitumise ja liikumise suunas ja tutvsutasid neid teineteisele.

III kooliastme teema oli aga meedia. Viie päeva jooksul tegi iga klass uurimustööd Haabersti linnaosa oluliste objektide kohta: loomaaed, Kakumäe sadam, Harku järv, Rocca al Mare Vabaõhumuuseum, Väike-Õismäe ajalooline planeering ja arhitektuur, Rocca al Mare terviserada ja linnuvaatlustorn. Nädala lõpus tegid grupid saadud tulemustest esitlused. Teise ülesandena pidi noored tegema intervjuud koolis pika aega töötanud õpetajatega ja vilistastega, kelle üle on põhjust olla uhke ning esitlesid oma töö vilju ja tutvustasid teistele värskelt valminud ajalehte.

Gümnaasiumi õpilastel oli aga projekt, mis oli neile heaks väljakutseks. Nad pidid tegema filmi teemal "Tervislik eluviis". Noorte näitlemise, filmimise ning monteerimise oskused panid imestama kõiki klassikaaslasi ja õpetajaid. Teine ülesanne oli teha kooli saabuvaks 40.juubeliks kingituseks pannoo. Noored kasutasid puitu, loodulike materjale nagu karbikesi ja puulehti ning palju taaskasutatavaid materjale. Viimasel päeval esitleti nii filmid kui ka kunstitööd ning analüüsiti töö tulemusi.

Õpilastele väga meeldisid sisukad ja põnevad projektipäevad. Nad tõid välja, et ühe idee edasiarendamine päevast päeva pakkus palju elevust ja oli väga tore näha lõpptulemust.