Külaline tunnis

НовиковНовиков

13. veebruaril MÕK programmi raames kohtusid abituriendid Tallinna abilinnapea Andre Novokoviga. Külaline tutvustas linna juhtimise skeemi, fuktsioonide nimistut ning tutvustas Tallinna linna eelarvet 2018. aastaks. Samuti noored kuulsid, millised on linna arenguvaated. Küsimuste ja vastuste voor jäi ajatõttu veidi lühikeseks, kuid abituerientide huvi oma linna käekäigu vastu oli väga siiras.