Kuidas lõhnab katk 7k klass

17.02.2023 külastas meie kooli 7k keelekümblusklass huvitava programmi Tallina Linnamuuseumi filiaalis Kiek in de Köki tornis. Programm toimus eesti keeles ja lapsed said tõesti teada, kuidas "lõhnas katk keskajal".

Õpilased tutvusid, kuidas mõjutasid kesk-ja uusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid.

Räägiti ka sellest, kuidas linnaelanikud, apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel.

Saime teada, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab. Lõpuks sai iga laps meisterdada endale katkutohtri ravimikotikese. Oli väga mõnus!

Muuseumitunni käigus olid haaratud aktiivselt kõik meie meeled.

See oli väga kasulik tund, kuhu oli lõimitud ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus.