Kuidas ennetada koolikiusamist?

16. ja 17. jaanuaril KIVA projekti raames 7.A ja 7.B klassides olid läbi viidud mittetraditsioonilised inimeseõpetuse tunnid teemal „Kuidas ennetada koolikiusamist?“ Õpilased osalesid aktiivselt ühisarutelus, avaldasid oma arvamusi ja kuulasid tähelepanelikult nii klassikaaslasi, koolipsühholoogi kui ka oma klassijuhatajaid, kes olid ka meie tundides aktiivsete osalejate rollis. Õppemängude kaudu me hakkasime teineteist paremini tundma ja mõistma. Kokkuvõttes olid õpilaste soovitused HVG kooliperele, mis olid üles pandud kooliseintele selleks, et aidata kõigil ennetada kiusamist ja toetada koolis head õppekeskkonda.