Kodurahu

Tallinna Haabersti Vene Gümnaasiumis sügise koolivaheajal ja 2.trimestri alguses toimus projekt nimetusega. „Noorte ühistegevuste läbi sünnib tulevane eluvalik“. Antud projekt oli suunatud 8. – 10. kl. õpilastele, kes on eri- rahvusest ja õpivad nii vene kui ka eesti õppekeelega koolides ning vajavad toetust ühistegevuses. Projektis osalesid õpilased kolmest Tallinna koolist - Haabersti Vene Gümnaasiumist, Karjamaa Põhikoolist ja Järveotsa Gümnaasiumist, kellel lähitulevikus tekib vajadus valida endale eriala. Projekt oli toetatud Tallinna Linnakantselei poolt Kodurahu programmi raames. Sellepärast osalemine oli sihtrühmale tasuta. Projekti üritused aitasid noortel orienteeruda paremini eesti töökultuuris ja sotsiaalsfääris, tugevdasid ja suurendasid noorte enesehinnangut ja kuuluvust Eesti ühiskonda selle täisväärtusliku liikmena. Osalejatel oli võimalus kohtuda erinevate elukutsete professionaalidega. Noored said kohtuda kogenud spetsialistidega, kes jagasid neile oma mõtteid, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. See lõi võimaluse esitada küsimusi ja nõu küsida inimestelt, kes on oma elukutsega kaua aega tegelenud. Noored projekti raames kohtusid Dmitri Kulikoviga (ERR кorrespondent), Anna Kutyrinaga (ajakirjanik, Raadio - 4 uudiste saatejuht), Marina Gromovaga (karjääriplaneerimise õpetaja, Töötukassa tööharjutuse gruppijuht), Priit Kõrvega (treener 7.tase kungfu, masöör), Oleg Mrachkovskiyga (ettevõtja, Official distributor of Thordon bearings in the Baltic States), Anatoly Glushkoga (Paldiski Põhjasadama peainsineer), Aleksander Okuneviga (Vene teatri näitleja) ja Sandra Anoniga (HVG klassiõpetaja). Ka noored suutsid arutleda koos eakaslastega oma potentsiaali üle.

Õpilastele olid pakutud mitmed tegevused, näiteks, õppekäigud Raadio 4 stuudiosse, kus nad tutvusid ajakirjanikude igapäevase tööga ja Maxima Eesti OÜ kauplusesse, kus nad tutvusid töötingimustega ja töötajate nõuetega Maxima võrkude kauplustes, ka toimusid õppereisid Paldiski Põhjasadamasse ja Eesti Ringhäälingumuuseumisse, mis asub Türil.

Oli ka korraldatud interaktiivne tegevus „Elukutsemaailm“, õpilaste testimine ja töötuba “Minu unistuste pannoo”. Osalejate sõnul antud projekti üritused avardasid nende silmaringi ning arendasid loovusoskusi.

Lõpusündmuseks oli konverents, kus õpilased tutvusid videoga, mis oli lindistatud projekti käigus. Konverentsi lõpus aga sai maiustada imemaitsvat kringlit.