KIK: Pääsküla raba

1.K klassi õpilased osalesid KIK programmi raames õppetöövälisel tegevusel: Pääsküla raba.Juhendatud õppeprogrammis osalemisel omandavad lapsed aktiivõppemeetodil õpitegevuse kaudu teadmisi loodusest ja loomadest-lindudest, oskavad tunnetada, väärtustada ja hoida loodust ning oma teadmisi igapäevaelus kasutada.

Lisaks sellele tutvusid lapsed raba tekkimise looga ja rabas kasvavate taimedega (sookail, turbasammal, pohl), vaatlesid musträhni ja kobraste tekitatud jälgi, uurisid rabas kasvavaid puid ning õppisid rabamaastikul liikumist.