Keelekohvik

4.juunil toimus viimane üritus projekti "See kaunis eesti keel" raames. Seekord oli tegemist keelekohvikuga, kus kolme kooli õpilased said viimast korda suhelda ja veeta mõnusalt aega. Õpilased jagati segameeskondadesse ning esimene ülesanne oli leida ruumist inimene, keda iseloomustaks üks väide, näiteks kes kardab usse, ei söö šoklaadi, on rohelised silmad ja palju muud. Noored said veelgi paremini tuttavaks. Järgmise ülesandena said õpilased lahendada ristsõna, mida nad ise eelmisel üritusel koostasid. Kolmas vahva ülesanne oli kirjutada lühike arvustus filmile "Supilinna salaselts", mida me koos aprillis vaatasime. Üks õpilane oli ajakirjaniku rollis ja teine oli tuntud filmikriitik. Tulid väga vahvad ja sisukad lood. Lõpus andsid kõik projektis osalejad üksteisele tunnistused ja ka tagasisidet projektile. Oli palju postitiivsedi aspekte. Näiteks tõid õpilased välja, et said uusi sõpru ja head keelepraktikat. Lapsed nautisid grupitööd ja toredat koostööd teiste koolidega. Osalejad andsid ka ausat tagasisidet selle kohta, mida võiks järgmise projekti elluviimisel arvesse võtta. Näiteks tõid noored välja, et mugavam oleks töötada väiksemates gruppides ja ülesannete täitmiseks oleks vaja rohkem aega. Igaüks tõi välja ka seda, mida ta selle projekti raames õppis. Õpilased vastasid, et õppisid töötama grupis, rääkima teises keeles, tegema küsitlusi, lugema luuletusi ilmekalt ja palju muud. Üks õpilane tõi välja: "Mulle meeldis, et õppimine oli seikluslik ja kasulik". Ürituse lõpus said kõik lapsed süüa koos kringit ja jagada muljeid juba mitteformaalses keskkonnas. Jääme lootma, et sellel projektil on tulevikus ka järg.

Täname Loksa Gümnaasiumit ja Tabasalu Ühisümnaasiumit nii viljaka ja eduka koostöö eest! Projekt oli ellu viidud Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.